Publicador de contenidos

Convocatòria de la Junta General Extraordinària d’Accionistes

Per acord del Consell d’Administració de la Societat es convoca Junta General Extraordinària d’Accionistes, per celebrar, mitjançant mitjans telemàtics, el proper dia 28 d’octubre de 2021 a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i en el seu cas, en segona, el dia següent telemàticament a la mateixa hora, per a deliberar sobre el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Renúncia i nomenament de conseller.

2. Precs i preguntes; assumptes sobrevinguts.

3. Aprovació de l’Acta per la mateixa Junta.

 

A Barcelona, a 22 de setembre de 2021.

 

Núria Franco Loro

Secretària No Consellera