Captació

Editor de continguts

L'origen de l'aigua potable

La captació és el procés d’obtenció de l’aigua de la font natural. La major part de l'aigua que subministra Aigües de Palamós prové del riu Ter, regulat pels embassaments de Sau i Susqueda. També es disposa d'una aportació d'aigua subterrània procedent de pous de l'aqüífer de la riera Aubí i del pou de Llofriu.