Control de la qualitat de l’aigua

Control qualitat de l'aigua

Cuidem la qualitat de la teva aigua

Garantir la qualitat de l'aigua és el nostre principal objectiu

 

Hem desenvolupat un Pla de Control Analític Anual consensuat amb l'Autoritat Sanitària, en el qual s'estableix la freqüència de les anàlisis i els diferents paràmetres a analitzar, assegurant el total compliment de la legislació (Reial Decret 902/2018, que modifica el Reial Decret 140/2003 on s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà; el Reial Decret 865/2003, que regula els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·la i el Pla de Vigilància i Control Sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya).

A CAPSA treballem per garantir la salubritat, qualitat i netedat de l'aigua. Per això, complim amb tots els requisits higiènic-sanitaris establerts per la legislació vigent, amb la finalitat de protegir la salut de les persones.

Totes les analítiques es realitzen en laboratoris externs certificats, i això garanteix els màxims estàndards de fiabilitat pel que fa als resultats obtinguts. Aquests resultats són posteriorment introduïts en el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC).

Publicador de continguts

groupid: 9285496, currentGroupId: 9285496

Anàlisi en continu

Així mateix, disposem de sistemes de control en continu, que ens permeten, mitjançant el nostre sistema de telecomandament i telecontrol, controlar i corregir en continu indicadors de qualitat de l'aigua tals como el clor residual, el pH, la conductivitat i la terbolesa, etc.

Aquests controls automàtics complementen els controls efectuats en laboratori en compliment del Pla de Control de Qualitat de l'Aigua Potable pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum.

Per a accedir al control de qualitat de l'aigua i comunicats del teu municipi selecciona'l aquí.

Publicador de continguts

groupid: 9285496, currentGroupId: 9285496

Paràmetres a analitzar

Paràmetres a analitzar

análisis de control

Anàlisi de control en diferents punts del proveïment (xarxa i dipòsits)

Permet determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l'aigua

Análisis completo

Anàlisi completa de la xarxa i dipòsits

S'analitzen els 53 paràmetres legislats i que inclouen microorganismes, paràmetres fisicoquímics, organolèptics i radiològics

Análisis de Radiactividad

Anàlisi de radioactivitat

En compliment del Reial Decret 314/2016, es porta a terme el control radiològic de l'aigua mitjançant l'anàlisi de dosi indicativa total (mitjana del nivel d'exposició global a la radioactivitat a través de l'aigua consumida durant un any)