Clavegueram

Editor de continguts

La xarxa de clavegueram

Un vegada utilitzada, l'aigua residual anirà a parar a la xarxa de clavegueram, que facilita la recollida de les aigües residuals i pluvials, i les condueix fins a les estacions de bombament, les quals les bombegen fins a la depuradora del municipi. Les estacions de bombament principals del municipi de Palamós són la de Les Pites, La Fosca, Cala Margarida, i el Figuerar.