Aqualogia

Ac Aqualogia Formulario

Els camps marcats amb * són obligatoris

Formulari d'inscripció al programa Aqualogia

Quan us agradaria accedir a l'aula digital?

Companyia d'Aigües de Palamós S.A., amb domicili a Plaça Pedró, 19 - 17230 Palamós és la responsable del tractament de les seves dades personals.
Les dades personals que són objecte de tractament són les dades identificatives de la persona de contacte i demés dades de contacte introduïdes en el formulari anterior, imprescindibles per gestionar correctament la inscripció i impartir les sessions del programa AQUALOGIA.
Li informem que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, sol·licitar l'oposició o limitació i sol·licitar la portabilitat. Per exercitar aquests drets disposa dels següents mitjans: l'adreça postal assenyalada, l'adreça de correu electrònic dpo.es@suez.com i el telèfon 900 500 731.

Altra informació que vostè hauria de consultar

Formulari d'inscripció al programa Aqualogia

La inscripció s'ha enviat correctament.