Condicions legals

Condicions legals

AIGÜES DE PALAMÓS l’informa del tractament que realitza de les dades personales que vostè facilita d’una forma breu, senzilla i clara. Per això, posa a la seva disposició un resum de la seva Política de Privacitat i el text complet, adaptat a la nova normativa de protecció de dades, el pot consultar a www.capsa.cat

Responsable del tratamiento

 • COMPANYIA D’AIGÜES DE PALAMÓS SA (en endavant AIGÜES DE PALAMÓS) amb domicili social a la en Plaça Pedró, 19 de Palamós (17230) y NIF A17000084.

Delegado de Protección de Datos

 • Correu electrònic: dpo.es@suez.com
 • El Delegat de Protecció de Dades(“DPO”) d’ AIGÜES DE PALAMÓS estroba a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte en relació al tractament que realitzem de les seves dades personals.

Finalidades del tratamiento

 

 • Subministrar el servei d’aigua que ha contractat.
 • Tramitar i resoldre possibles incidències que es produeixin en el subministrament d’aigua.
 • Atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï (entre altres, reclamacions, consultes de dubtes, trucades d’emergència, etc.).
 • Facilitar-li informació sobre el seu consum d’aigua.
 • Realitzar estudis estadístics i/o enquestes relacionades amb el subministrament d’aigua, mentre duri la vigència del seu contracte.
 • Gestionar l’accés i utilització de l’oficina virtual.
 • Trametre-li informació comercial relativa a l’activitat que desenvolupa, als esdeveniment que organitza, o que organitzen tercers en relació a la gestió del servei que presta AIGÜES DE PALAMÓS, sempre que ens atorgui el seu consentiment.
 • Elaboració d’un perfil sobre vostè mitjançant la realització d’un seguiment continu delseu consum d’aigua, així com utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, mentre gaudeixi del servei esmentat i sempre que ens atorgui el seu consentiment.

Legitimación del tratamiento

 • L’existència d’un contracte signat amb vostè.
 • La normativa reguladora del servei d’abastament d’aigua potable, en la mesura que ens atribueix determinades funcions i obligacions que impliquen necessàriament el tractament de les seves dades personals. 
 •  L’Interès legítim de la companyia en detectar fuites, fraus, balanços hidràulics i estudis estadístics per a la millora del servei o disseny de noves funcionalitats..
 • El seu consentiment per a tractaments opcionals no relacionats directament amb els serveis que rep.

Destinatarios de la información

 • AIGÜES DE PALAMÓS compta amb diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució dels serveis contractats.
 • Les seves dades podran ser cedides a entitats locals amb competència en la matèria.

Sus derechos

 •  Pot accedir a les seves dades, sol·licitar que es modifiquin o es suprimeixin, exercir el seu dret a la portabilitat, oposar-se a que realitzem perfils d’usuari amb la seva informació personal o demanar que limitem el tractament en la forma que expliquem en la Política de Privacitat a través del nostre web: www.capsa.cat
 •  Recordi que el consentiment que dóna per a tractar les seves dades amb finalitats addicionals (per exemple, enviament de publicitat) és sempre revocable.